Mae Arolwg o Weithlu Fferylliaeth Gymunedol Cymru ar gau