Croeso

Gobeithiwn fod y fideos datblygiad proffesiynol ar gyfer hyfforddwyr yn ddefnyddiol ac yn ddefnyddiol i chi awyddus i dderbyn eich adborth i'n helpu i sicrhau bod adnoddau yn y dyfodol yn parhau i gwrdd â'ch anghenion datblygu.

I roi eich adborth, cliciwch y botwm 'Parhau' i gwblhau'r ffurflen arfarnu ar-lein.

Diogelu Data

At ddibenion yr arolwg, AaGIC yw'r rheolwr data.  Bydd yr holl ddata a gesglir gan yr arolwg hwn yn cael ei gadw'n ddiogel gan feddalwedd yr arolwg a ddarperir o dan gontract, ac yna'n cael ei gadw gan yr Uned Ansawdd, AaGIC, yn unol â GDPR.  I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru yn prosesu eich data, gweler Preifatrwydd Polisi - AaGIC (gig.cymru)

If you submit your answers you will not be able to return to this page.